Ysgol Crug Glas heading.

Gweithiodd Heather Jackson, Samuel Lockley, Anniqa Anjum ac Anoja Paramananthan gyda phobl ifanc yn Ysgol Crug Glas gan eu helpu i gynnal eu siop fwyd eu hunain ar daith ar ffurf siop fwyd dros dro.

Heather Jackson – Arweinydd Tîm – HND Rheolaeth Busnes

“Fy rôl i oedd cydlynu a chynllunio logisteg a gwirio golygiadau terfynol. Bu’n wirioneddol ddiddorol dysgu rhywbeth newydd iawn ac edrych ar fusnes mewn ffordd fwy modern. Mae’r darlithwyr yn wych, ac yn barod iawn i’ch helpu.”

Samuel Lockley – Cyfathrebu – Busnes a Chyllid

“Bu’n brosiect gwych i weithio arno, gan adeiladu ar wybodaeth flaenorol a’i chymryd ymhellach. Bu’n brofiad wirioneddol foddhaus yn rhyngweithio a chyfathrebu gyda phlant sydd â gwahanol alluoedd.”

Anniqa Anjum – Swyddog Marchnata – Rheolaeth Busnes

“Fy rôl i oedd hyrwyddo’r siop fwyd, gan ei rannu ar rwydweithiau cymdeithasol, Facebook a Twitter, a chreu blog, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl. Buaswn yn argymell y cwrs, yr holl brofiad Prifysgol o feithrin cyfeillgarwch gyda gwahanol bobl wrth weithio mewn grwpiau. Cawsom ein taflu i mewn i dimau ar hap ac yn syth i mewn i ryngweithio gyda gwahanol bobl ar wahanol gyrsiau na fyddem wedi gwneud fel arfer.”

Anoja Paramananthan – Swyddog Marchnata – Busnes a Chyllid

“Bu cydweithio fel tîm yn wych, a bu inni gyfathrebu’n dda.”

Four Ysgol Crug Glas tuck shop project organisers.

An open laptop sits on a table in front of a display board.

Four project organisers standing next to their display.

A closer view of the project display.