Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Astudio Drwy Gyfrwng Y Gymraeg Yn Yr Athrofa Rheolaeth Ac Iechyd

Astudio Drwy Gyfrwng Y GymraegAthrofa Rheolaeth Ac Iechyd

Mae’r Athrofa Rheolaeth a Iechyd yn cynnal darpariaeth eang trwy’r Gymraeg yn cyrsiau megis Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, Busnes a Rheolaeth, Sgiliau Ar Gyfer y Gweithle, Nyrsio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolaeth Chwaraeon, Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch. 

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy'n rhygl yn ogystal â’r rhai sy'n llai hyderus neu sy'n ddysgwyr. Mae'r ddarpariaeth israddedig yn amrywio o gyrsiau sy'n cynnig ambell fodiwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n bosib i chi astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg hyd yn oed os ydych yn astudio cwrs drwy gyfrwng y Saesneg.

Pam astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

 • Gwella eich cyflogadwyedd
 • Manteision ariannol
 • Datblygu i fod yn arbenigwyr maes dwyieithog
 • Cymdeithasu
 • Grwpiau llai
 • Cyfle i astudio tuag at Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg
 • Cyflogau gyrfaoedd dwyieithog yn uwch ar gyfartaledd
 • Penwythnos y Glas ar gyfer siaradwyr Cymraeg
 • Cefnogaeth ieithyddol
 • Cymuned Gymraeg a Chymreig
Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored

Gallwch astudio o leiaf 40 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Busnes a Rheolaeth

Gallwch astudio 40 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Sgiliau Ar Gyfer Y Gweithle

Gallwch astudio 40 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch)
Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gallwch astudio 40 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rheolaeth Chwaraeon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Twristiaeth,Digwyddiadau a Lletygarwch