Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Iechyd a Rheolaeth Cyrsiau Ôl-Raddedig

Iechyd A RheolaethCyrsiau Ôl-Raddedig

Mae’r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn ymrwymedig i ddatblygu graddedigion creadigol, medrus a chyflogadwy.

Mae integreiddio theori ac arfer, darganfod atebion i broblemau anodd a gallu deall eu cryfderau personol yn rhoi pasbort sgiliau ar gyfer cyflogadwyedd i bob un o’n graddedigion.  Rhoddir sylw mawr i daith bersonol, broffesiynol ac addysgol y myfyriwr; gan ddarparu cyfleoedd hyblyg i astudio ar raglenni a grëwyd ar y cyd â diwydiant a’r sector cyhoeddus.

P’un a ydych wedi cwblhau gradd israddedig  yn ddiweddar o fewn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd, yn dilyn diddordeb gydol oes, neu’n ceisio newid gyrfa neu gael dyrchafiad, gallwch ddewis o blith ein hystod o wahanol gymwysterau ôl-raddedig, y mae llawer ohonynt yn cynnig opsiwn i ddysgu’n rhan amser, llawn amser neu ar-lein/o bell.

Gwnewch Gais NawrBenthyciadau Ôl-raddedig Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Archwiliwch yr ystod o gyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig sydd ar gael yn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd.

Busnes a Rheolaeth
Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol
  • Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol (MBA)
Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Gwasanaethau Cyhoeddus, Y Gyfraith a Philismona
Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch