Tŷ Bryn Glas, Abertawe

Mae Tŷ Bryn Glas yn adeilad 6 llawr un-pwrpas modern, a welir ar hyd Powell Street o ymyl y Stryd Fawr, ger yr orsaf drenau y tu ôl i Dŷ Nant, adeilad Cyllid y Wlad. Map o’r Campws.

Cyfarwyddiadau i’r campws


Ymholiadau Cyffredinol:

Enw: Jamie Tavender
Ffôn: 01792 481256
E-bost: sbsadmission@sm.uwtsd.ac.uk

Tiwtor Derbyn Cyrsiau Rheolaeth Busnes:

Enw: Andrew Thomas
Ffôn: 01792 481151
E-bost: Andrew.Thomas@sm.uwtsd.ac.uk

Tiwtor Derbyn Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon:

Enw: Steve Osborne
Ffôn: 01792 481151
E-bost: Steven.Osborne@sm.uwtsd.ac.uk

Tiwtor Derbyn y Gwasanaethau Cyhoeddus:

Enw: Bronwen Williams
Ffôn
: 01792 481694
E-bost
: Bronwen.Williams@sm.uwtsd.ac.uk

Tiwtor Derbyn Cyrsiau Cysylltiedig ag Iechyd a Phobl Ifanc:

Enw: Amanda Owens
Ffôn: 01792 481694
E-bost: Amanda.Owens@sm.uwtsd.ac.uk

Ymholiadau MBA ac Ôl-raddedig:

Enw: Richard Dunstan
Ffôn: 01792 481132
E-bost: Richard.dunstan@sm.uwtsd.ac.uk