Tom Moore

Mr Tom Moore BA (Anrh)

Uwch Hwylusydd / Tiwtor

Ffôn: 01267 225122
E-bost: t.moore@uwtsd.ac.ukHwyluso gweithgareddau ac alldeithiau anturus awyr agored.

AMI, BMC, MTA, IOL, Canoe Wales, British Cycling, SWOAPG, POCG,