Arddangosfeydd Prosiect Blwyddyn Olaf

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Arddangosfeydd Prosiect Blwyddyn Olaf


Croeso i dudalen ein Harddangosfa Prosiect Blwyddyn Olaf Yma, mae myfyrwyr sy’n astudio Cyfrifiadura, Technoleg, Adeiladu, yr Amgylchedd a Pheirianneg yn cyflwyno eu hymchwil israddedig mewn arddangosfa flynyddol ar ddiwedd eu cwrs.

Mae’r digwyddiad diwedd blwyddyn yn arddangos y gwaith prosiect a wnaeth myfyrwyr y gyfadran. Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle rhagorol i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith i arbenigwyr diwydiannol a chael adborth gwerthfawr. Mae’r digwyddiad hwn yn ddathliad, nid dathliad yn ystyr seremoni raddio ond yng ngwir ystyr cyrhaeddiad technegol. Yr hyn rydym yn ei weld yn yr arddangosiadau hyn yw grym gwaith ein myfyrwyr. Rwy’n hynod o falch o’n myfyrwyr a’u gwaith. Wrth siarad gyda nhw, gallwch weld y profiad a gawsant wrth wneud y prosiect mawr hwn, y gwersi a ddysgwyd ganddynt ar y daith. I mi, dyna’r allwedd, y gallu hwnnw i adfyfyrio ar eich ymarfer a’r hyder i siarad gyda’r arbenigwyr, sy’n gwneud i raddedigion YDDS sefyll allan, a dyna pam fod y digwyddiad hwn mor arbennig.

Yr Athro Michael Fernando
 

Professor Michael Fernando

Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE)

Roedd y Gyfadran wrth ei bodd yn croesawu partneriaid a chydweithredwyr o’r diwydiant sydd wedi noddi rhai o’r gwobrau a roddwyd i’r myfyrwyr. Mae’r rhain yn cynnwys Ymddiriedolaeth Addysgol Sefydliad Peirianwyr De Cymru (SWIEET), Circle IT, a’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Roedd y Gyfadran hefyd wrth ei bodd yn croesawu gwesteion o Calsonic Kansei, BAW Automation, TATA Steel, Trehearne Engineering, TEAM Precision, y Sefydliad Siartredig Adeiladu, Morganstone, TRJ, a Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru.

Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) yn gyfadran amlddisgyblaeth, seiliedig ar STEM yn Abertawe. Mae’n cwmpasu peirianneg pensaernïaeth, modurol a chwaraeon moduro, adeiladu, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth yr amgylchedd, logisteg, peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Y digwyddiad nesaf (dros dro)

Dyddiad: I’w gadarnhau

Diwrnodau Agored Diwrnodau Blasu

What Our Student Say widget

Cyflogadwyedd Myfyrwyr

Final Year Exhibition widget

Arddangosfa Blwyddyn Olaf

Final Year Projects widget

Prosiectau Myfyrwyr

bcs Chartered accreditation widget

Achrediad