DEWISWCH
EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

DEWISWCH EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


UWTSD launches new Immersive Room at Carmarthen campus

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio Ystafell Drochi newydd ar gampws Caerfyrddin


03.10.2023

Ymdrech gymunedol i adeiladu rhaeadr synhwyraidd ar gyfer disgyblion ADY


29.09.2023

Myfyrwyr Dylunio Graffig yn ennill tair gwobr aur


28.09.2023

University’s Green Flag status celebrated at special event on UWTSD’s Lampeter campus

Dathlu statws Baner Werdd y Brifysgol mewn digwyddiad arbennig ar gampws y brifysgol yn Llambed


26.09.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol