Dewis Eich Stori

Gwnewch Gais Nawr 2023

Dewis Eich Stori

Gwnewch Gais Nawr 2023

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


A rugby celebration has been organised as part of the bicentenary celebrations of the founding of the University campus in Lampeter.

Dathliad rygbi i goffáu’r Daucanmlwyddiant yn Llambed.


29.11.2022

The Early Years team from The University of Wales Trinity Saint David’s Childhood, Youth and Education, are delighted to be in Cardiff celebrating the graduation of the Fast Track Flexible learning graduates who studied the BA (Hons) Early Years Education and Care: Early Years Practitioner Status degrees.

Tîm Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant yn dathlu graddio yng Nghaerdydd


25.11.2022

Cardiff graduates throwing mortarboard hats in the air

Y seremoni raddio gyntaf yng Nghaerdydd ar gyfer PCYDDS


25.11.2022

Lampeter Town and Gown Christmas Fayre 2022 poster

Y Drindod Dewi Sant i gynnal ei Ffair Nadolig yn Llambed


23.11.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol