DEWIS
EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

DEWIS EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Paris MOU

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Institut Supérieur d’Electronique de Paris yn llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth


27.03.2023

Cynhadledd Chinese Wellbeing Cym

Cynhadledd Ryngwladol Lles Tsieineaidd - Harmoni wrth Galon Lles: Qigong, Taiji, a Chelfyddydau Hunanofal Tsieina


27.03.2023

Llun o'r cyntedd yn adeilad Alex lle cynhelir yr arddangosfa Golwg ar Gelf

Myfyrwyr y Gymraeg yn serenni yn Arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’


24.03.2023

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) invited speakers from the Aviation Engineering industry to attend an event at our IQ building in Swansea for current students and pupils from Cefn Saeson Comprehensive in Neath.

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiad yn ymwneud â’r diwydiant Peirianneg Hedfan


24.03.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol