Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


UWTSD’s Laura James and Christian Felices have been invited to present at the 11th annual SP2023 - Sustainable Places Conference in Madrid – a platform for the dissemination of research, the conduct of workshops, EU project clustering and networking between stakeholders.

Darlithwyr Y Drindod Dewi Sant i gyflwyno yng Nghynhadledd Mannau Cynaliadwy 2023 yn Madrid


07.06.2023

Picture of Professor Medwin Hughes meeting Pope Francis

Yr Is-Ganghellor yn cwrdd â’r Pab Ffransis


06.06.2023

Dr Julia Lockheart

Caffi Gwyddoniaeth BBC Cymru gydag Adam Walton 2023


06.06.2023

Y Drindod Dewi Sant yn Dysgu Troseddeg i Rieni


05.06.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol