Creu Arloesi Ysbrydoli

Enillydd Cyrsiau a Darlithwyr

Darganfod Mwy Diwrnodau Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yn Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
6 Gorffennaf 2019

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
22 Mehefin 2019

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Mehefin 2019

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
11 Hydref 2019

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn croesawu dangosiad o Obey gan BAFTA CYMRU a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Jamie Jones a anwyd ac a raddiodd yn Abertawe

BA Dance

Myfyrwyr Dawns o’r Drindod Dewi Sant yn cyflwyno eu harddangosfa ddiwedd blwyddyn - Ignite!

Caroline Thraves o’r Drindod Dewi Sant ar y rhestr fer am Wobrau Rising Stars 2019 gan WeAreTheCity

Dementia ei mamgu yn ysbrydoli prosiect dylunio graffeg

Imac

Creu, Arloesi, Ysbrydoli

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am ein natur gyfeillgar, daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am ei chymuned ddysgu ac yn 11eg yn y DU am gymorth academaidd yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau