Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe

Ein Campusau AbertaweY Drindod Dewi Sant yng Nghanol Abertawe

Mae gan ein campysau yn Abertawe enw da am raglenni arloesol sy’n ymwneud â diwydiant ac sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd. Gyda thri champws gwahanol, mae Abertawe yn cynnwys Glannau SA1, Coleg Celf Abertawe a champws Busnes Abertawe.

Mae Abertawe yn ddinas ar lan y môr, yn lle gwych i fyw ac astudio: yn ddigon mawr i gynnig y lle sydd ei angen arnoch; yn ddigon bach i wneud i chi deimlo eich bod yn perthyn. Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y wlad, Penrhyn Gŵyr, gyda'i thraethau tywodlyd syfrdanol, ychydig filltiroedd ar hyd yr arfordir.

Cyrsiau  Dewch i Ymweld  Gwneud Cais Nawr  Ddim yn siŵr? 

Tri Phrif Gampws 

Mae gennym dri phrif gampws yng nghanol Abertawe:

Lleoliad Canol y Ddinas

Wedi'i leoli'n gyfleus yng nghanol y ddinas, mae Y Drindod Dewi Sant yn darparu mynediad hawdd i siopa, adloniant, chwaraeon, diwylliant a bywyd nos, ynghyd â thraeth godidog ac arfordir syfrdanol y Gŵyr ychydig filltiroedd i fyny'r ffordd.