Sut i Wneud Cais

Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Sut i Wneud Cais

Mae gwneud cais i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn broses rhwydd a thryloyw.

Mae gennym dri phrif gampws yn Ne Orllewin hyfryd Cymru - Campws CaerfyrddinCampws Llambed ac Campws Abertawe - a chan pob un wahanol brofiad myfyriwr i’w gynnig, er bod gan bob un yr un naws bach, cyfeillgar a chymunedol.

Mae gennym hefyd gampws ychwanegol yng Nghaerdydd sy'n gartref i Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) a Chanolfan Berfformio Cymru tra yn Lloegr mae gennym ein Campws Llundain a'n Canolfan Ddysgu yn Birmingham.