Help ac Arweiniad i Ymgeiswyr

lecturer and student working on a computer

Yn y rhan hon ceir gwybodaeth fanwl ar sut i wneud cais am wiriad DBS a Chyllid Myfyrwyr, a’r atebion i rai o’r cwestiynau cyffredin.

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn ag unrhyw ran o’r broses dderbyn, peidiwch ag oedi rhag  cysylltu â’r Tîm Derbyn yn y Gofrestrfa.