Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Cymorth Llesiant

Iechyd a Llesiant

Mae bywyd prifysgol yn gyfle gwych i ddysgu pethau newydd a darganfod pwy ydych chi, ond gall ddod â rhai heriau gydag ef. Mae’n bosibl eich bod yn dod i’r brifysgol wedi cael diagnosis bod gennych ryw gyflwr iechyd meddwl, neu gallech ddatblygu anawsterau iechyd meddwl yn ystod eich astudiaethau.

Pe baech yn dioddef problem tymor byr oherwydd straen, neu un mwy cymhleth am gyfnod hwy, neu os ydych yn cael trafferthion ond nad ydych yn siŵr beth i’w wneud amdanynt, yna mae’r Gwasanaeth Lles yma i’ch cynorthwyo. Gallwch gael mynediad at ein gwasanaeth rhad ac am ddim unrhyw bryd yn ystod eich astudiaethau.

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau proffesiynol a chyfrinachol am ddim, sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, a gall y rhain eich helpu chi i ddeall yn well eich profiadau, ac i benderfynu sut ydych am reoli’r effaith maent yn ei chael ar eich astudiaethau