Badir Miftah looks seriously into the camera from high up on the London Eye. Behind him, the Palace of Westminster is visible on the far side of the Thames.

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Staff Busnes a Rheolaeth  -  Dr. Badir Miftah

Dr. Badir Miftah BSc, MSc, PhD

Darlithydd

E-bost: b.miftah@uwtsd.ac.uk • Darlithydd mewn Cyllid
 • Cyfrifeg Rheolaeth
 • Cyllid ar gyfer Rheolwyr Busnes
 • Cyllid ar gyfer Busnes
 • Cyfrifeg ar gyfer Busnes
 • Egwyddorion Cyllid
 • Egwyddorion Cyfrifeg
 • Adrodd Ariannol
 • Dadansoddi Ariannol
 • Modelu Ariannol
 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)
 • Prisio Asedau
 • Rhagolygu
 • Llywodraethu, Amgylcheddol, Cymdeithasol (ESG)

Mae gyda fi brofiad helaeth o addysgu, arholi a goruchwylio mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU (PCYDDS a Phrifysgol Abertawe) ac yn rhyngwladol (Prifysgolion Sabha ac Almergib, Libya). Yn fy swydd gyfredol yn PCYDDS rydw i’n addysgu adrodd corfforaethol, dadansoddi cyfriflenni ariannol, cyllid ar gyfer rheolwyr busnes a dadansoddi data digidol. Ym Mhrifysgol Abertawe, bues i’n gyfrifol am addysgu ac arholi modylau amrywiol, megis Dadansoddi Cyfriflenni Ariannol, Cyllid ar gyfer Busnes, Cyfrifeg Rheolaeth (gwerthuso penderfyniadau buddsoddi tymor hir a chostau perthnasol penderfyniadau tymor byr), a Chyfrifeg ar gyfer Busnes.

Mewn gwaith blaenorol i Brifysgol Sabha, addysgais fodylau amrywiol, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol, Egwyddorion Cyllid, Egwyddorion Bancio a Dulliau Meintiol ar gyfer Busnes a Chyllid. Ymhellach, ym Mhrifysgol Almergib, bues i’n gyfrifol am lunio, addysgu ac arholi’r modwl mewn Rheoli Risg Ariannol. Yn nhermau gweinyddiaeth, gallaf gyfrannu at yr adran drwy weithredu fel cydlynydd modwl i fodylau cyllid israddedig ac ôl-raddedig a thrwy ymgymryd â chynllunio gweithgarwch ymchwil a seminarau.

PhD 

 • ‘Sovereign credit default swaps pricing model’

Papurau Gweithio

 • Miftah, B., Realdon, M., and Upreti, V. ‘Forecasting Sovereign Prices’. Financial Review. [ABS 3-Star]. [yn cael ei arolygu]
 • Miftah, B. ‘Pricing Sovereign credit default swaps: covering 10 countries in the Eurozone and Latin America'.
 • Miftah, B. ‘What are the determinants of sovereign credit default swaps spread: covering 19 countries in the Eurozone and Latin America and including macroeconomic factors'.
 • Miftah, B. ‘Linking executive pay to ESG in the Eurozone countries'. Target Journal [ABS 3-Star].

Cyflwyniadau mewn Cynadleddau

 • Miftah, B. 'Sovereign CDS Pricing Models' (Cynhadledd Young Finance Scholars) 13-14 Mehefin 2019. Prifysgol Sussex.
 • Miftah, B. 'Sovereign CDS pricing models' (Cynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Ysgol Rheolaeth) 1af Mai 2019. Prifysgol Abertawe.