Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Academaidd, Cwynion ac Achosion Eraill Myfyrwyr

Gweithdrefnau ar gyfer Myfyrwyr Is-raddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir

Pennod 13 Y Weithdrefn Apeliadau Academaidd mewn perthynas â Phenderfyniadau Byrddau Arholi 09-2018


Pennod 13 Addasiad i'r Terfynau Amser ar gyfer Cwblhau Dyfarniad a Addysgir 09-2018


Pennod 13 Newid i Ddull Astudio Ran o'r Ffordd drwy Lefel Astudio 09-2018


Pennod 13 Amgylchiadau Esgusodol o ran Darpariaeth a Addysgir 09-2018


Pennod 13 Toriad i Astudiaethau (Rhaglen a Addysgir) 09-2018


Pennod 13 Gweithdrefn ar gyfer Cwynion Myfyrwyr 09-2018


Pennod 13 Gweithdrefn Arfer Annheg 09-2018


Gweithdrefnau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig 

Pennod 8 Gweithdrefn Apeliadau Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Graddau Ymchwil Ôl-raddedig 09-2018


Pennod 8 Gweithdrefn ar gyfer Cwynion gan Fyfyrwyr Ymchwil Ynghylch Goruchwyliaeth 09-2018