Gweithdrefnau ar gyfer Myfyrwyr

Cyfieithiad o’r polisiau a’r ffurflenni ar waith, i’w cyhoeddi yn ystod mis Rhagfyr – fersiynau Saesneg fan hyn


Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd


Amgylchiadau Esgusodol

  • Polisi Amgylchiadau Lliniarol
  • Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda sefydliadau Partner yn unig – Gweler isod

Rhaid cwblhau’r ffurflen Amgylchiadau Esgusodol ar-lein ar MyTSD  gellir cyrraedd y ffurflen drwy’r tab ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ ar y fwydlen ‘Ffurflenni’.  Mae canllaw defnyddiwr i'r broses ar gael ar MyTSD.

Sylwch: Dim ond asesiadau modylau'r flwyddyn academaidd gyfredol 2023/24 y mae'r ffurflen MyTSD yn dangos. Os ydych chi am wneud cais am fodwl y gwnaethoch chi gofrestru arno mewn blwyddyn academaidd flaenorol, e-bostiwch: aocases@uwtsd.ac.uk


Toriad i Astudiaethau


Addasu’r Terfyn Amser Hwyaf ar gyfer Cwblhau Dyfarniad a Addysgir


Newid Dull Astudio Ran o’r Ffordd drwy Lefel Astudio


Gweithdrefn Apeliadau Academaidd

(hefyd yn cynnwys apeliadau gan fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig)


Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr

(hefyd yn cynnwys cwynion ynghylch goruchwyliaeth ar gyfer myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig)