Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Academaidd, Cwynion ac Achosion Eraill Myfyrwyr

Gweithdrefnau ar gyfer Myfyrwyr

Cyfieithiad o’r polisiau a’r ffurflenni ar waith, i’w cyhoeddi yn ystod mis Rhagfyr – fersiynau Saesneg fan hyn


Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd


Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer Rhaglenni a Addysgir