Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Academaidd, Cwynion ac Achosion Eraill Myfyrwyr

Gweithdrefnau ar gyfer Myfyrwyr

Cyfieithiad o’r polisiau a’r ffurflenni ar waith, i’w cyhoeddi yn ystod mis Rhagfyr – fersiynau Saesneg fan hyn


Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd


Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer Rhaglenni a Addysgir


Toriad i Astudiaethau – Rhaglenni a Addysgir


Addasu’r Terfynau Amser ar gyfer Cwblhau Dyfarniad a Addysgir


Newid Dull Astudio Ran o’r Ffordd drwy Lefel Astudio


Gweithdrefn Apeliadau Academaidd

(hefyd yn cynnwys apeliadau gan fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig)


Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr

(hefyd yn cynnwys cwynion ynghylch goruchwyliaeth ar gyfer myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig)