UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Perfformio Lleisiol (BMus)

Perfformio Lleisiol (BMus)

Ymgeisio Nawr

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am Ddrama, Dawns a Sinemateg - Complete University Guide 2023.

Mae ein gradd Perfformio Lleisiol yn rhaglen arbenigol i gantorion sy’n canolbwyntio ar y diwydiant. Gyda llwybrau ar gyfer y llais clasurol a phoblogaidd mae Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol ar gyfer arfer creadigol.

Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, cyflwynir y rhaglen gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol o fri cenedlaethol a rhyngwladol o fewn cyfleuster arbenigol. Bydd pob myfyriwr ar y rhaglen BMus yn derbyn hyfforddiant 1-i-1 gyda thiwtor llais i ddatblygu techneg leisiol, a chymorth wrth ddatblygu dealltwriaeth o ddisgyblaeth eang perfformio lleisiol a phopeth sy’n gysylltiedig â hynny.

Mae perfformio lleisiol yn ddisgyblaeth gymhleth sy’n dod â llu o sgiliau at ei gilydd o blith y celfyddydau perfformio; mae’r rhaglen hon yn cofleidio hynny a’i nod yw galluogi myfyrwyr i fod yn berfformwyr hyblyg ac addasadwy.

Mae prif agweddau’r dysgu ar y cwrs BMus Perfformio Lleisiol yn cynnwys techneg leisiol ac astudio repertoire, crefft lwyfan, theori cerddoriaeth, recordio, iechyd lleisiol, y diwydiannau creadigol a nifer o gyfleoedd perfformio. Bob blwyddyn bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn prosiect perfformio dwys ar raddfa fawr yn gweithio gydag arbenigwyr y diwydiant i gyflwyno perfformiad cyhoeddus.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Perfformio Lleisiol: Cod UCAS: PEL1

Gwneir pob cais i astudio am raglen radd israddedig amser llawn trwy UCAS o dan god y sefydliad, T80

Ewch i’r adran Sut i wneud cais ar wefan y Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: d.bebbington@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: David Bebbington


Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 rheswm i astudio’r cwrs hwn

 1. Rhaglen arbenigol sy’n canolbwyntio ar y diwydiant
 2. Fe’i cyflwynir gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol
 3. Hyfforddiant lleisiol 1 i 1 helaeth
 4. Dosbarthiadau meistr a sesiynau hyfforddi gan artistiaid gwadd byd-enwog.
 5. Wedi’i leoli o fewn cyfleuster arbenigol yng Nghaerdydd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Gan adeiladu ar lwyddiant parhaus ein rhaglenni lleisiol ôl-raddedig, mae’r BMus (Anrh) Perfformio Lleisiol newydd yn rhaglen arbenigol i gantorion sy’n canolbwyntio ar y diwydiant.

Cyflwynir y rhaglen gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol o fri cenedlaethol a rhyngwladol o fewn cyfleuster arbenigol yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru.

Mae modylau’r rhaglen yn archwilio meysydd megis techneg leisiol, astudiaethau perfformio, symudiad, theori cerddoriaeth, technolegau perfformio a phrosiectau perfformio a luniwyd i ddatblygu dull cyfannol o berfformio lleisiol. Un o nodweddion penodol y rhaglen hon yw’r hyfforddiant lleisiol 1 i 1 helaeth a chyfres o artistiaid gwadd byd-enwog sy’n gweithio gyda’r myfyrwyr yn yr academi drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Pynciau Modylau

Lefel 4:

 • Techneg Leisiol 1
 • Dawn Gerddorol Gyffredinol a Thechnegau Stiwdio
 • Prosiect Perfformio 1
 • Repertoire ac Arddull 1
 • Dosbarth Perfformio  
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol

Lefel 5:

 • Techneg Leisiol 2
 • Perfformiad Ensemble
 • Cyflwyno Perfformiad  
 • Prosiect Perfformio 2
 • Gwneuthurwyr newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy
 • Repertoire ac Arddull 2 (Dewisol)
 • Trefniant Lleisiol (Dewisol)

Lefel 6:

 • Perfformiad Terfynol  
 • Arfer Proffesiynol ar gyfer Perfformio
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Prosiect Annibynnol
Asesiad

Asesir y rhaglen hon drwy ystod o ddulliau sy’n cynnig cyfleoedd i gyflwyno dysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol drwy gydol y cwrs. Mae nifer o’r dulliau yn cynnwys perfformiadau, portffolios, asesiadau technegol, recordio, profi electronig, trefnu, ffug glyweliadau, podlediadau, ysgrifennu traethodau a chyflwyniadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • David Bebbington
 • Jane Samuel
 • Camilla Roberts
 • Philip Lloyd Evans
 • Sharon Mari
 • Pierre-Maurice Barlier
 • Jacqueline Pischorn
 • Jolanda Pupillo
 • Angharad Lee
 • Eilir Owen Griffiths
 • Tonya Jones
Meini Prawf Mynediad

120 pwynt UCAS a Chlyweliad/Cyfweliad.

Cyfleoedd Gyrfa

Rhagwelir y bydd graddedigion y rhaglen Perfformio Lleisiol yn cychwyn eu gyrfaoedd fel perfformwyr, crewyr, athrawon, artistiaid recordio, ac o fewn amrywiol ddisgyblaethau cysylltiedig eraill. Gall y BMus (Anrh) Perfformio Lleisiol arwain hefyd at astudiaeth ôl-raddedig.

Costau Ychwanegol

Gallai’r costau ychwanegol o gael gafael ar sgorau cerddorol, recordiadau neu destunau academaidd fod oddeutu £600-£800 dros gyfnod y rhaglen.

Cyrsiau Cysylltiedig