Mae’r atodiadau a’r ffurflenni i’w gweld isod yn nhrefn y bennod berthnasol o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd.


Cyfieithiad o'r gweddill ar waith:

Fersiynau Saesneg fan hyn


Pennod 01: Cyd-destun Sefydliadol

Pennod 02: Strwythur Pwyllgorau Academaidd

Pennod 03: Gwella Ansawdd


Pennod 04: Cymeradwyo Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni

Pennod 05: Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr

Nid oes unrhyw atodiadau / ffurflenni yn gysylltiedig â'r bennod hon.


Pennod 06: Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir


Pennod 07: Polisi Asesu Cyffredinol Graddau a Addysgir


Pennod 08: Rheoliadau Graddau Ymchwil

 

Pennod 09: Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth gydweithredol


Pennod 10: Cyrsiau Byr, Fframwaith Arfer Proffesiynol, Partneriaid Cyfraniadol, ac Achredu


Pennod 11: Gweithio gydag Eraill (yn cynnwys Lleoliadau a Chydnabod Dysgu Blaenorol)

Pennod 12: Polisïau Myfyrwyr

CYFIEITHIADAU O’R GWEDDILL AR WAITH


  • Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda sefydliadau Partner yn unig - Gweler isod

Rhaid cwblhau’r ffurflen Amgylchiadau Esgusodol ar-lein ar MyTSD – gellir cyrraedd y ffurflen drwy’r tab ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ ar y fwydlen ‘Ffurflenni’.  Mae canllaw defnyddiwr i'r broses ar gael ar MyTSD.

Sylwch: Dim ond asesiadau modylau'r flwyddyn academaidd gyfredol 2022/23 y mae'r ffurflen MyTSD yn dangos. Os ydych chi am wneud cais am fodwl y gwnaethoch chi gofrestru arno mewn blwyddyn academaidd flaenorol, e-bostiwch: aocases@uwtsd.ac.uk

  • GA16 – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda sefydliadau Partner yn unig - Gweler isod

GA16 – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda PCYDDS: Bellach, rhaid cwblhau’r ffurflen Cais gan Fyfyriwr i Dynnu'n Ôl (GA16 gynt) ar-lein ar MyTSD – gellir cyrraedd y ffurflen drwy’r tab ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ ar y fwydlen ‘Ffurflenni’.  Mae canllawiau ar gael ar MyTSD.