Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Atodiadau a Ffurflenni

Mae’r atodiadau a’r ffurflenni i’w gweld isod yn nhrefn y bennod berthnasol o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd.


Cyfieithiad o'r gweddill ar waith: fersiynau Saesneg fan hyn  |  Translation of the other forms in progress: English versions here


Pennod 03 Cyfadrannau'r Brifysgol


Pennod 04 Cymeradwyo Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni


Pennod 5 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr


Pennod 07 Polisi Asesu Cyffredinol Graddau a Addysgir


Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil

CYFIEITHIADAU O’R GWEDDILL AR WAITH – GWELER Y FERSIYNAU SAESNEG


Pennod 09 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth gydweithredol


Pennod 10 Dysgu drwy Leoliadau Dysgu Seiliedig ar Waith Cydnabod Dysgu Blaenorol


Pennod 11 Gwella Ansawdd


Pennod 13 Achosion Myfyrwyr

CYFIEITHIADAU O’R GWEDDILL AR WAITH – GWELER Y FERSIYNAU SAESNEG

SC01 – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda PCYDDS: Bellach, rhaid cwblhau’r ffurflen Amgylchiadau Esgusodol (SC01 gynt) ar-lein ar MyTSD – gellir cyrraedd y ffurflen drwy’r tab ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ ar y fwydlen ‘Ffurflenni’.  Mae canllawiau ar gael ar MyTSD.

SC01 – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda sefydliadau Partner yn unig: SC01 Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol Ar Gyfer Myfyrwyr Sefydliadau Partner 09-2020

SC07 - Ar gyfer myfyrwyr PCYDDS: SC07 Ffurflen Apêl Academaidd 09-2020

SC07 - Ar gyfer myfyrwyr sefydliadau Partner: SC07 Ffurflen Apêl Academaidd 09-2020