Atodiadau a Ffurflenni

Cyfieithiad o'r gweddill ar waith - fersiynau Saesneg fan hyn
Translation of the other forms in progress - English versions here

Mae’r atodiadau a’r ffurflenni i’w gweld isod yn nhrefn y bennod berthnasol o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd.

Pennod 03 Cyfadrannau'r Brifysgol


Pennod 04 Cymeradwyo Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni


Pennod 5 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr


Pennod 07 Polisi Asesu Cyffredinol Graddau a Addysgir


Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil

CYFIEITHIAD AR WAITH – YN Y CYFAMSER GWELER Y FERSIWN SAESNEG

Pennod 09 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth gydweithredol

Pennod 10 Dysgu drwy Leoliadau Dysgu Seiliedig ar Waith Cydnabod Dysgu Blaenorol

Pennod 11 Gwella Ansawdd

Pennod 13 Achosion Myfyrwyr