Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau

Cewch ragor o wybodaeth yn ein Cyfarfodydd Briffio dros Frecwast

CwrsLleoliadCyfeiriadAmserArchebu
4 Chwefror 2020 Abertawe Canolfan Dylan Thomas 8.00-9.30 Neilltuwch eich tocyn
26 Chwefror 2020 Caerdydd Stadiwm Dinas Caerdydd 8.00-9.30 Neilltuwch eich tocyn
11 Mawrth 2020 Caerfryddin PCYDDS 8.00-9.30 Neilltuwch eich tocyn

apprentices gathered in SA1 campus

Mae’r Radd-brentisiaeth yn fath newydd o ddyfarniad sy’n cyfuno'r dysgu yn y gweithle a geir ar brentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch megis B.Sc., B. Eng., neu B.A.


Cyflogir y prentis gan y cwmni a bydd yn treulio 80% o’i amser yn y gwaith. Yn yr 20% sy’n weddill o’r wythnos waith, mae’n cwblhau cymhwyster gradd yn rhan amser.

Cynigia’r Radd-brentisiaeth lwybr at gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol ar y cyd â phrof.

Cynigia’r Drindod Dewi Sant radd-brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr a gyllidir gan CCAUC ac ESFA. Bydd y prentis yn cwblhau gradd ac asesiad ychwanegol seiliedig ar waith. Dilysir y cyrsiau er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni gofynion cyflogwyr. 

Mae Prentisiaethau Uwch yn cynnwys rhaglenni astudio ar lefel 4 a/neu 5.

Y cam cyntaf wrth wneud cais am Brentisiaeth yw dod o hyd i gyflogwr sy’n recriwtio Prentisiaid yn yr ardal lle rydych chi eisiau astudio; fodd bynnag does dim rhaid i chi fod yn weithiwr newydd i ddechrau rhaglen Brentisiaeth. Efallai eich bod chi a’ch cyflogwr yn chwilio i ddatblygu eich sgiliau ymhellach. Mae rhaglenni Prentisiaeth ar gyfer pob oed.

I gael mynediad i Brentisiaeth Uwch neu Radd-brentisiaeth mae angen i chi gael cymwysterau ar lefel 3 (Safon Uwch/Lefel A, Diploma BTEC) neu brofiad perthnasol yn y gweithle.  Mae Prentisiaeth Uwch neu Radd-Brentisiaeth yn gyfle dilyniant gwych ar gyfer pobl sydd eisoes wedi cwblhau rhaglen brentisiaeth lefel 3.  

Ariennir rhaglenni prentisiaeth yn llawn, felly ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd.

British Computer Society accredited degree logo                    STEM Logo

institute explosive engineers logo        Engineering council logo

 

Mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda nifer o sefydliadau partner i ddarparu Prentisiaethau Uwch.


Sut i wneud cais

I ddilyn rhaglen Brentisiaeth, bydd angen i chi fod mewn swydd.  Cysylltwch â ni i fynegi eich diddordeb mewn Prentisiaeth. Efallai y gallem roi gwybod i chi am gyflogwyr sydd wedi dweud wrthym eu bod yn dymuno recriwtio, ond byddem hefyd yn eich cynghori i ymgeisio gyda chyflogwyr eraill yn eich dewis faes diddordeb.

Os ydych chi'n mewn swydd yn barod, anfonwch eich cyflogwr am brentisiaethau fel cyfle datblygu. 

I gael gwybodaeth am swyddi gwag eraill:


Gradd-brentisiaethau sydd ar gael

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o Radd-brentisiaethau ar gyfer 2019-2020 yn cynnwys:


Cofrestrwch Eich diddordeb

(Rhowch enw’r cwrs)

Cofrestrwch


I gyflogwyr

Mae PCYDDS yn cynnig Gradd-brentisiaethau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac ESFA, a Sefydliad Asesu Terfynol Cofrestredig ar gyfer gradd-brentisiaethau ydy e.

Gwybodaeth Bellach


Cysylltu â’r Uned Prentisiaethau

Prentsiathau / Apprenticeships with swirlebost: apprenticeships@uwtsd.ac.uk
Ffon: 01267-676814
(Sylwer nad yw’r Drindod Dewi Sant yn ymdrin â cheisiadau i ddysgwyr ddechrau prentisiaeth: rhaid iddynt wneud cais i gyflogwr).