Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau

apprentices gathered in SA1 campus

Mae’r Radd-brentisiaeth yn fath newydd o ddyfarniad sy’n cyfuno'r dysgu yn y gweithle a geir ar brentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch megis BSc | BEng | BA | MA.


Rydyn ni'n ymrestru prentisiaid er mwyn dechrau yn:

 • Ionawr 2021

Caiff prentis ei gyflogi gan gwmni i ddysgu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymddygiad sydd eu hangen i helpu’r cwmni a’r unigolyn i lwyddo, wneud cynnydd a ffynnu.  Bydd Prentis yn treulio 80% o’i amser yn y gweithle; yn ystod yr 20% o’u hwythnos waith sy’n weddill byddant yn astudio cymwysterau perthnasol mewn amgylchedd dysgu priodol.

Cynigia’r Gradd-brentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch lwybr at gymwysterau cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol ar y cyd â phrofiad ymarferol wrth eich gwaith.  Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle i ennill arian wrth ichi ddysgu.

Mae Prentisiaethau Uwch yn cynnwys rhaglenni astudio ar lefel 4 a/neu 5.

Y cam cyntaf wrth wneud cais am Brentisiaeth yw dod o hyd i gyflogwr sy’n recriwtio Prentisiaid yn y maes rydych chi eisiau ei astudio; fodd bynnag does dim rhaid i chi fod yn weithiwr newydd i ddechrau rhaglen Brentisiaeth. Efallai eich bod chi a’ch cyflogwr yn dymuno datblygu eich sgiliau ymhellach. Mae rhaglenni Prentisiaeth ar gyfer pob oed.

I gael mynediad i Brentisiaeth Uwch neu Radd-brentisiaeth mae angen i chi gael cymwysterau ar lefel 3 (Safon Uwch/Lefel A, Diploma BTEC) neu brofiad perthnasol yn y gweithle.  Mae gofynion mynediad penodol gan rai rhaglenni.   

Mae Prentisiaeth Uwch neu Radd-Brentisiaeth yn gyfle dilyniant gwych ar gyfer pobl sydd eisoes wedi cwblhau rhaglen brentisiaeth lefel 3, HNC neu HND.  

Os oes gennych brofiad blaenorol helaeth neu gymwysterau perthnasol gallwch gyflwyno cais Cydnabod Dysgu Blaenorol a allai olygu na fydd rhaid i chi gwblhau rhai o’r modylau hyn.

Ariennir rhaglenni prentisiaeth yn llawn, felly ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd.

Cynigia’r Drindod Dewi Sant radd-brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr a gyllidir gan CCAUC ac ESFA.  Bydd y prentis yn cwblhau gradd ac asesiad ychwanegol seiliedig ar waith.  Dilysir y cyrsiau er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni gofynion cyflogwyr.    

British Computer Society accredited degree logo                    STEM Logo

institute explosive engineers logo        Engineering council logo

 

Mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda nifer o sefydliadau partner i ddarparu Prentisiaethau Uwch.


Sut i wneud cais

I ddilyn rhaglen Brentisiaeth, bydd angen i chi fod mewn swydd.

Ewch i'r tudalen o ddolenni isod i ymgeisio arlein. 

Efallai y gallem roi gwybod i chi am gyflogwyr sydd wedi dweud wrthym eu bod yn dymuno recriwtio, ond byddem hefyd yn eich cynghori i ymgeisio gyda chyflogwyr eraill yn eich dewis faes diddordeb.

Os ydych chi'n mewn swydd yn barod, anfonwch eich cyflogwr am brentisiaethau fel cyfle datblygu. 

I gael gwybodaeth am swyddi gwag eraill:


Gradd-brentisiaethau sydd ar gael

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o Radd-brentisiaethau ar gyfer yn cynnwys:

Arbenigwr Archeolegol (Medi 2021)

Digidol (Medi 2021)

 • Rheolaeth Seiberddiogelwch Gymhwysol
 • Gwyddor Data Gymhwysol
 • Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol
 • Cyfrifiadura Cwmwl 

Peirianneg (Medi 2021)

 • Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch
 • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
 • Gwyddor Defnyddiau
 • Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu

Peirianneg Drydanol ac Electronig (Medi 2021)

Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron Proffesiynol (Lefel 6) (Medi 2021)

 • Ymchwil a Datblygu
 • Gweithgynhyrchu a Phrosesu
 • Profi a Gwerthuso
 • Diogelwch
 • Torri i lawr a Gwaredu

Cwnstabl gyda’r Heddlu

Prentisiaethau Uwch


Cofrestrwch Eich diddordeb

(Rhowch enw’r cwrs)

Cofrestrwch


I gyflogwyr

Mae PCYDDS yn cynnig Gradd-brentisiaethau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac ESFA, a Sefydliad Asesu Terfynol Cofrestredig ar gyfer gradd-brentisiaethau ydy e.

Gwybodaeth Bellach


Cysylltu â’r Uned Prentisiaethau

E-Prentsiathau / Apprenticeships with swirlbost: apprenticeships@uwtsd.ac.uk
(Sylwer nad yw’r Drindod Dewi Sant yn ymdrin â cheisiadau i ddysgwyr ddechrau prentisiaeth: rhaid iddynt wneud cais i gyflogwr).