PCYDDS Hafan  -  Cyrsiau ac Astudio  -  Prentisiaethau

Engineering Students

Mae’r Radd-brentisiaeth yn fath newydd o ddyfarniad sy’n cyfuno'r dysgu yn y gweithle a geir ar brentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch megis B.Sc., B. Eng., neu B.A.

Cyflogir y prentis gan y cwmni a bydd yn treulio 80% o’i amser yn y gwaith. Yn yr 20% sy’n weddill o’r wythnos waith, mae’n cwblhau cymhwyster gradd yn rhan amser.

Cynigia’r Radd-brentisiaeth lwybr at gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol ar y cyd â phrof.

Cynigia’r Drindod Dewi Sant radd-brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr a gyllidir gan CCAUC ac ESFA. Bydd y prentis yn cwblhau gradd ac asesiad ychwanegol seiliedig ar waith.Dilysir  y cyrsiau er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni gofynion cyflogwyr. Rydym wrthi’n dilysu ein cyfres gyntaf o raglenni ar hyn o bryd.    

Mae Prentisiaethau Uwch ar gael drwy Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

Sut i wneud cais

Hysbysebir prentisiaethau gan gyflogwyr; dylid anfon ceisiadau atynt hwythau.

Yn Lloegr, defnyddiwch wefan yr ESFA Find an Apprenticeship. Gallwch hidlo’r canlyniadau i lefel 6 ar gyfer Gradd-brentisiaethau.

Yng Nghymru, defnyddiwch gyfleuster Gyrfa Cymru i Chwilio am Brentisiaeth.  

Gradd-brentisiaethau sydd ar gael

Mae’r Drindod Dewi Sant yn paratoi ystod o Radd-brentisiaethau ar gyfer 2018-2019 yn cynnwys:

  • Gradd-brentisiaeth Integredig Cwnstabliaid yr Heddlu
  • Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron
  • Peirianneg
  • Gweithgynhyrchu Uwch
  • Cyfrifiadura.

Cysylltu â’r Uned Prentisiaethau

Sylwer nad yw’r Drindod Dewi Sant yn ymdrin â cheisiadau i ddysgwyr ddechrau prentisiaeth: rhaid iddynt wneud cais i gyflogwr.
apprenticeships@uwtsd.ac.uk
01267 676814